Control de Calidad en CELVAS COSMETICS

Control de qualitat

Control de processos i producte.

El nostre personal garanteix la qualitat del producte en tots els passos del procés, des de la compra de matèries primeres fins a l’expedició del producte acabat. Incloent la realizació de controls físico-químics, d’estabilitat, microbiològics, …