i+d+i - r+d+i logo CELVAS COSMETICS

Investigació, Desenvolupament i Innovació

Al nostre laboratori d’I+D+I sempre es treballa per tal de trobar nous productes que donin resposta a les necessitats actuals.

Gràcies a la nostra experiència som capaços de desenvolupar productes innovadors i novedosos, que satisfan tot el que els clients necessiten.

A més a més, comptem amb un gran número de fórmules pròpies que també es troben a disposició dels nostres clients i que poden ser una bona opció per als seus projectes.